Ga terug

Deelnamevoorwaarden - My Swiss View

1. Deelname aan de door ons georganiseerde prijsvragen is vrijwillig en gratis. De kansen om te winnen blijven bij het afnemen van een dienst en/of het doen van een aankoop onverlet. ​Zwitserland Toerisme, Morgartenstrasse 5a, 8004 Zürich, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens die je verstrekt in het kader van de betreffende prijsvragen.

2. Aan deze wedstrijd kan worden deelgenomen van 2 mei tot 1 juni 2022 om 23.59 uur CET. Je kunt je eigen fotospot langs de Grand Tour of Switzerland winnen. De naam van de winnaar wordt namelijk op de betrokken fotospot gezet. De fotospot met de meeste geldige stemmen wint. Geldige stemmen zijn alle inzendingen via het beschikbaar gestelde formulier, met de door jou gekozen fotospot, je e-mailadres en de door jou geaccepteerde deelnamevoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen.

Onder alle geldige inzendingen wordt ook de volgende hoofdprijs verloot: een 5-daagse trip langs de Grand Tour of Switzerland voor twee personen, inclusief vlucht (Economy) en hotelovernachtingen. De prijs kan worden verzilverd van april tot oktober 2023.

Aanmelding voor de nieuwsbrief is vrijwillig en heeft geen invloed op je kans om te winnen.

3. de winnaar wordt binnen tien werkdagen na afloop van de betreffende prijsvraag getrokken en per e-mail gecontacteerd. Indien een winnaar niet kan worden bereikt of indien hij/zij zich, na ontvangst van het bericht dat hij/zij heeft gewonnen, niet binnen zeven kalenderdagen bij Zwitserland Toerisme meldt, dan heeft Zwitserland Toerisme het recht een andere winnaar te trekken.

4. Deelname is toegestaan voor handelingsbekwame meerderjarigen. Deelname is ongeldig indien deze wettelijk is uitgesloten. Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten. Meervoudige deelnames of deelnames door werknemers van Zwitserland Toerisme of hun partners komen niet in aanmerking. De prijzen zijn niet overdraagbaar en worden niet in contant geld uitbetaald. Over de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd. Zwitserland Toerisme behoudt zich het recht voor deelnemers van een prijsvraag uit te sluiten, meervoudige deelnames te verwijderen of een prijsvraag tussentijds te annuleren wanneer er sprake is van onregelmatigheden of er een vermoeden bestaat van technische manipulatie.

5. De prijzen worden direct tussen de winnaars en Zwitserland Toerisme afgehandeld. De reis van en naar het vertrekpunt van eventuele reizen (vliegveld, treinstation enz.) gebeurt op kosten van Zwitserland Toerisme, voor zover niet anders staat vermeld in de beschrijving van de prijsvraag. Hetzelfde geldt voor alle kosten die tijdens eventuele reizen worden gemaakt (minibar enz.). De winnaars en hun reisgenoot zijn er verantwoordelijk voor dat aan de noodzakelijke voorwaarden voor de reis voldaan is, in het bijzonder dat ze beschikken over geldige reisdocumenten. Eventuele belastingen, vergoedingen of heffingen die aan de prijs zijn verbonden (met uitzondering van eventuele verzendkosten, rechten en btw bij invoer), dienen de winnaars zelf te voldoen.

6. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Zwitserland Toerisme iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af met betrekking tot de door haar georganiseerde prijsvragen en de organisatie en toekenning van de prijzen. Zwitserland Toerisme is met name niet aansprakelijk voor technische storingen op de betrokken prijsvraagwebsites, inclusief netwerkservers, of voor hardwarefouten, virussen, bugs, programmeringsfouten en andere fouten bij de overdracht die buiten haar controle ontstaan.

7. Facebook en Twitter hebben met deze prijsvraag economisch en juridisch gezien niets te maken, ook al is het mogelijk om zich via onze Facebook- of Twitterpagina voor een prijsvraag aan te melden en daarop over de prijsvraag te communiceren, en ook al kunnen bepaalde activiteiten rond de hoofdprijs op Facebook of Twitter plaatsvinden. Organisator van de prijsvraag is uitsluitend Zwitserland Toerisme. Alle vragen over de prijsvraag moeten worden gericht aan Zwitserland Toerisme (info(at)myswitzerland.com). Door deel te nemen aan de prijsvraag en akkoord te gaan met de bijbehorende deelnamevoorwaarden, stellen de deelnemers Facebook en Twitter vrij van iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijsvraag.

8. Bij het invullen van het aanmeldformulier voor deelname aan de betreffende loting worden de deelnemers gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens naar Zwitserland te sturen (e-mailadres). Deze persoonlijke gegevens worden in Zwitserland opgeslagen en gebruikt voor deelname aan de betreffende prijsvraag alsmede voor het afwikkelen van de betreffende prijsvraag. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden alleen aan derden doorgegeven indien dit nodig is voor het afhandelen van de prijsvraag en het uitreiken van de prijs. Zwitserland Toerisme zal ervoor zorgen dat genoemde derden de persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken zoals ook Zwitserland Toerisme dat zou mogen doen. Bij vragen over de verwerking van persoonlijke gegevens kunnen de deelnemers zich tot Zwitserland Toerisme richten op info(at)myswitzerland.com.

9. Op voorwaarde dat de deelnemers er bij de aanmelding voor de prijsvraag apart mee instemmen, mag Zwitserland Toerisme het e-mailadres gebruiken voor het toesturen van elektronische nieuwsbrieven. Deelnemers kunnen zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief, hetzij middels kennisgeving aan info(at)myswitzerland.com, hetzij via de afmeldlink in de e-mail van de betreffende nieuwsbrief. Verdere informatie over gegevensbescherming vind je hier: https://www.myswitzerland.com/de-ch/planung/ueber-die-schweiz/datenschutz/.

10. Deze deelnamevoorwaarden kunnen door iedereen digitaal of op papier worden ingezien door een aanvraag per mail te sturen naar info(at)myswitzerland.com.

11. Op de prijsvragen is het Zwitsers recht van toepassing. Voor geschillen in verband met deze prijsvraag of deze deelnamevoorwaarden zijn uitsluitend de rechterlijke instanties in Zürich bevoegd. Los daarvan blijven de dwingend toepasbare bepalingen inzake bescherming van een in het buitenland woonachtige consument onverlet. Hetzelfde geldt voor in het buitenland woonachtige deelnemers met betrekking tot de in een dergelijk land dwingend toepasbare beschermende bepalingen.